รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้นวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลเอก อนันตพร  กาญจนรัตน์) เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้นวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ เพื่อเป็นศูนย์กลางการรวบรวมการศึกษา วิจัย และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ และเป็นของขวัญปีใหม่ 2562 ส่งความสุขให้กับคนพิการทั่วประเทศ  โดยมี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) พร้อมด้วย รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. อีกทั้ง ผู้บริหารและผู้แทนจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก  องค์กรคนพิการจากทุกประเภทความพิการ และสถาบันการศึกษา รวมจำนวนทั้งสิ้น ๓๐๐ คน ณ บริเวณอาคารด้านหน้ากรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ภายในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร