รมว.สุชาติ มอบ พล.ต.ต.นันทชาติ ลุยพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมาย พลตำรวจตรี นันทชาติ ศุภมงคล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ พลตำรวจตรี นันทชาติ ศุภมงคล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ร่วมกับชุดเฉพาะกิจฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต แนะนำให้ความรู้แก่นายจ้างสถานประกอบการให้มีการจ้างงานของแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการอย่างถูกกฎหมาย เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย รวมทั้งป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งสอดคล้องตามข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ที่สั่งการให้กระทรวงแรงงาน บูรณาการกับฝ่ายความมั่นคง ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ประสานการทำงานเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อคุมเข้มเฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ตลอดจนการควบคุมสถานการณ์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แก่แรงงานในสถานประกอบการอีกด้วย

พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ในวันนี้ ผมได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น ให้ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตรวจสอบการจ้างแรงงานต่างด้าว จำนวน 4 แห่ง ดังนี้ โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลฉลอง มีการจ้างแรงงานไทย จำนวน 5 คน แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาทั้งหมด จำนวน 50 คน โครงการก่อสร้างหมู่บ้าน Rawai Vip Villa มีการจ้างแรงงานไทย จำนวน 10 คน แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาทั้งหมด จำนวน 70 คน โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน Vip Rawai มีการจ้างแรงงานไทย จำนวน 2 คน แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาทั้งหมด จำนวน 14 คน และโครงการก่อสร้าง อัมพวา สุภิชา รีสอร์ท มีการจ้างแรงงานไทย จำนวน 15 คน แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาทั้งหมด จำนวน 70 คน เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย รวมทั้งป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามนโยบายของรัฐบาล

ซึ่งจากการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวทั้ง 4 แห่งมีเอกสารการอนุญาติทำงานและเอกสารการอนุญาติให้อยู่ในราชอาณาจักรถูกต้อง ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ฯลฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้แก่นายจ้างและสถานประกอบการให้มีการจ้างแรงงานต่างด้าวถูกต้องตามกฎหมายและให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และหากใครพบเห็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับแรงงานที่ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ขอให้รีบแจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่ฯ ได้รับทราบทันที