รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564

ประเทศไทย วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 6,166 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 289,233 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 3,961 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 84 ราย

– เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 12 ราย

– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 2,109 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 79,810 ราย)

เสียชีวิตรวม 2,276 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 50 ราย) รักษาหายป่วยแล้ว 223,437 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 2,534 ราย) รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 63,520 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 6,070 ราย มีรายละเอียดดังนี้ จากกรุงเทพฯ(1,729) ปริมณฑล (1,565) จังหวัดอื่น ๆ (2,776)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 12 รายและเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่ ตาก(2) จันทบุรี(7) และ สระแก้ว(3)มีรายละเอียดดังนี้

– จากประเทศกัมพูชา 10 ราย

– จากประเทศเมียนมา 2 ราย

สถานการณ์โลกในวันนี้

– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 184.5 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.9 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.16 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 168.9 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.52)

– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4,169 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 621,293 ราย

– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 30.5 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 40,387 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 29.6 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.08

– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 65 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 87 ของโลก

สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 165,405 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,749 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,419 ราย

– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 778,652 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 6,045 ราย

– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 54,291 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 720 ราย

– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,244 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 210 ราย

– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 890 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 86 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม