รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดการจัดงานวันปีใหม่บ้านบางแค ประจำปี ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) เป็นประธานการจัดงานวันปีใหม่บ้านบางแค ประจำปี ๒๕๖๑ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ พร้อมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน ๙ รูป จากนั้น กล่าวอวยพร เยี่ยมให้กำลังใจและมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แก่ผู้สูงอายุ ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค โดยมีผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค (นางสิรินุช อันตรเสน) รักษาการผู้อำนวยการกองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ (นางวรรณภา บุบผะศิริ) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิตการผู้สูงอายุ เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย

กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

สามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรมดี ๆ รวมถึงความเคลื่อนไหวการดำเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ได้ที่ http://www.dop.go.th/ และhttps://www.facebook.com/dop.go.th/, https://www.facebook.com/OlderDOP