จ.จันทบุรี ฉีดวัคซีนโควิด 19 เขตชายแดนไทย-กัมพูชา ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 พื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ตลาดบ้านแหลม จ.จันทบุรี ให้คนไทยและแรงงานต่างด้าวที่อาศัยในพื้นที่ชายแดน อ.โป่งน้ำร้อน และ อ.สอยดาว จำนวน 1,100 คน พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ที่ จังหวัดจันทบุรี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ตลาดบ้านแหลม จ.จันทบุรี โดยมี นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ดร.รัฐวิทย์ ตั้งเกียรติพชร นายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทย-กัมพูชา ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ร่วมต้อนรับ

ดร.สาธิตกล่าวว่า วันนี้สมาคมการค้าชายแดนไทยกัมพูชา เอื้อเฟื้อสถานที่ตลาดบ้านแหลม และบุคลากรทางการแพทย์ อสม. และเครือข่ายจากทุกอำเภอในพื้นที่ ร่วมกันจัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ให้กับคนไทยและแรงงานต่างด้าว จำนวน 1,100 คน ที่อาศัยในพื้นที่ชายแดนของอำเภอโป่งน้ำร้อน และอำเภอสอยดาวทั้ง 2 อำเภอที่ติดกับประเทศกัมพูชา เข้าถึงวัคซีนได้ครอบคลุมและทั่วถึง สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ของจังหวัดจันทบุรี มีผู้ป่วยทั้งสิ้น 1,382 คน กระจายทุกอำเภอ รวมทั้งมีผู้ติดเชื้อคนไทยที่เดินทางกลับมาจากประเทศกัมพูชา จำนวน 239 คน

ดร.สาธิตกล่าวต่อว่า สำหรับพื้นที่ชายแดนที่ติดกัมพูชามี 5 ด่าน เป็นด่านถาวร 2 ด่าน และด่านชั่วคราว 3 ด่าน พบว่ามีแนวโน้มคนไทยเดินทางกลับมาเพิ่มมากขึ้น จากการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ชายแดน ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน รวม 5,888 คน พบผู้ติดเชื้อเป็นคนไทย 30 คน คนกัมพูชา 34 คน จึงเตรียมความพร้อมรองรับ ช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่

“พื้นที่ชายแดนเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ การฉีดวัคซีนจะฉีดให้กับทั้งคนไทยและแรงงานที่อยู่ในพื้นที่ด้วย เพื่อเป็นการควบคุมโรคไปกับพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ด่านหน้า และอสม.ทุกคนที่ทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อย ช่วยกันดูแลป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง” ดร.สาธิตกล่าว

จากนั้น ดร.สาธิต ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดฉีดวัคซีนในเขตอำเภอเมือง ที่ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี โดยมีทีมแพทย์จาก รพ.พระปกเกล้า ให้บริการ สามารถฉีดได้สูงสุดวันละ 1,500 คน มีจุด one stop service สำหรับผู้สูงอายุ รถนั่ง รถนอน บริการ drive thru สำหรับผู้ป่วยติดเตียงหรือภูมิต้านทานต่ำ
มีบริการสมาธิบำบัด (SKT) ก่อนฉีดวัคซีน ส่วนจุดฉีดวัคซีนที่โรงแรมนิว แทรเวิลลอจ์ด มีทีมแพทย์จาก รพ.กรุงเทพ จันทบุรี ให้บริการ สามารถฉีดได้สูงสุดวันละ 800 – 1000 ราย ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 จังหวัดจันทบุรีให้บริการฉีดวัคซีนไปแล้ว 58,692 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของประชากรเป้าหมาย 70 เปอร์เซ็นต์

นอกจากนี้ ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน รพ.สนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พร้อมมอบรถพยาบาล จำนวน 1 คัน ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทฟอร์ด ประเทศไทย จำกัด เพื่อใช้ในการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยในพื้นที่ รับมอบเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่แบบดิจิทัลพร้อมแผ่นรับรังสี จำนวน 1 เครื่อง และน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เพื่อใช้ประโยชน์ในการต่อสู้กับสถานการณ์โควิด 19

******************************* 5 กรกฎาคม 2564