กปน. แจ้งปิดเคาน์เตอร์รับคำร้อง สำนักงานประปาสาขานนทบุรีชั่วคราว วันที่ 6 ก.ค. 64 เวลา 12.00-16.30 น. เนื่องจากพนักงานเข้ารีบการฉีดวัคซีน

การประปานครหลวง (กปน.) แจ้งปิดเคาน์เตอร์รับคำร้อง สำนักงานประปาสาขานนทบุรีชั่วคราว เนื่องด้วยพนักงานและผู้ปฏิบัติงานมีความจำเป็นต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามมาตรการควบคุมและแนวทางป้องกันของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดภายในกลุ่มพนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนผู้เข้ามาติดต่อ กปน.

โดย กปน. จะปิดให้บริการรับคำร้องชั่วคราว ณ เคาน์เตอร์รับคำร้อง ณ สำนักงานประปาสาขานนทบุรี ในวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 12.00-16.30 น. แต่ยังสามารถใช้บริการรับชำระเงินได้ตามปกติ

อนึ่ง เพื่ออำนวยความสะดวกของลูกค้าที่ประสงค์จะยื่นคำร้องที่สำนักงานดังกล่าว สามารถเข้ารับบริการได้ที่สำนักงานประปาอีก 17 แห่ง นอกจากนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว กปน. ขอแนะนำให้ลูกค้าใช้บริการผ่านเว็บไซต์ eservicesapp.mwa.co.th หรือ Application MWA onMobile ได้ตลอด 24 ชม.