ปปง. เตือนประชาชน! เล่นพนันบอลออนไลน์ อาจเข้าข่ายฟอกเงิน ชี้! โทษหนักจำคุกสูงสุด 10 ปี ปรับ 200,000 บาท

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้บูรณาการร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปปง.ตร.) บังคับใช้กฎหมายในการป้องกันปราบปรามการพนันออนไลน์ โดยเฉพาะในขณะนี้ที่พบว่ามีประชาชนอาจตกเป็นเหยื่อจำนวนมากในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลยูโร 2020 ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการกับผู้กระทำความผิดอย่างเข้มข้นโดยสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้แล้วกว่า 100 ราย และได้ส่งเรื่องมาให้สำนักงาน ปปง. สืบสวนสอบสวนเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดและผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ทั้งหมด

พลตำรวจตรี ปิยะพันธ์ ปิงเมือง รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. กล่าวว่า สำนักงาน ปปง. ได้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 และคณะกรรมการธุรกรรมมีให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดของผู้กระทำความผิดซึ่งมีพฤติการณ์กระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน เฉพาะความผิดเกี่ยวกับการเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยมีวงเงินในการกระทำความผิดรวมกันมีมูลค่าตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป หรือเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (9) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 บางส่วนแล้ว และอยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้กระทำความผิดและผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์อีกหลายราย

สำนักงาน ปปง. จึงขอเตือนพี่น้องประชาชน ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันออนไลน์โดยเด็ดขาด เพราะนอกจากจะต้องถูกดำเนินคดีอาญาแล้ว อาจะต้องถูกยึดอายัดทรัพย์สินอย่างจริงจัง โดยความผิดฐานฟอกเงินนั้น มีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี หรือปรับ ตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตัดวงจรอาชญากรรมและตัดเส้นทางการเงินของผู้กระทำความผิด สำนักงาน ปปง. จะเน้นการสืบสวนขยายผลเพื่อยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีดังกล่าว รวมทั้งคดีอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง ให้เกิดความเข้มข้นและเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเพื่อความสงบสุข ความมั่นคงของประเทศชาติต่อไป ทั้งนี้ หากพบเห็นบุคคลใดเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด สามารถโทรแจ้งหรือสอบถามได้ที่สายด่วน 1710