ปปง. ขายทอดล้อแม็กชุดใหญ่ และอุปกรณ์อะไหล่ยนต์หลายรายการ 9 กรกฎาคมนี้

สำนักงาน ปปง. มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 23/2564 ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงาน ปปง. เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งในการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งนี้จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภทยางรถยนต์ ล้อแม็ก และตัวน็อตใส่รถยนต์ จำนวน 66 รายการ โดยมีรายการทรัพย์สินที่น่าสนใจ อาทิเช่น

1.ยาง 265-35-18 ยี่ห้อดูรัน จำนวน 163 เส้น ราคาเริ่มต้น 29,000 บาท

2.ล้อ CE28 5 รู ขอบ 18 ขนาด 9.5 สีน้ำตาล จำนวน 91 วง ราคาเริ่มต้น 50,100 บาท

3.ล้อ RPF1 5 รู ขอบ 18 ขนาด 9.5 สีบรอนซ์เงิน จำนวน 201 วง ราคาเริ่มต้น 56,100 บาท

4.ล้อ TE37 6 รู ขอบ 18 ขนาด 9.5 สีน้ำตาลหยอดน้ำเงิน จำนวน 362 วง ราคาเริ่มต้น 199,100 บาท

5.ล้อ WELD 5 รู ขอบ 18 ขนาด 9.5 สีดำ จำนวน 229 วง ราคาเริ่มต้น 126,000 บาท

6.ล้อ WELD 6 รู ขอบ 18 ขนาด 10.5 สีดำ จำนวน 184 วง ราคาเริ่มต้น 101,200 บาท

7.น็อต P#17 สีฟ้า จำนวน 12,097 ตัว ราคาเริ่มต้น 36,300 บาท

8.ฝาครอบดุมอลูมิเนียม ขนาด 100 มิล จำนวน 1,350 ชิ้น ราคาเริ่มต้น 108,000 บาท

9.อะแดปเตอร์ อลูมิเนียม ขนาด 50 มิล จำนวน 144 ชิ้น ราคาเริ่มต้น 72,000 บาท

10.ยางรถยนต์ ขอบ 18 นิ้ว จำนวน 363 เส้น ราคาเริ่มต้น 72,600 บาท

ผู้ที่ประสงค์เข้าสู้ราคาการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งที่ 23/2564 สามารถติดต่อขอดูสภาพทรัพย์สินได้ตั้งแต่เวลา 09.30-15.30 น. ตามวันและสถานที่ ดังนี้

C วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 ทรัพย์สินลำดับที่ 56 – 66 ณ บริษัท นิลธาร จำกัด ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

C วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 ทรัพย์สินลำดับที่ 1 – 55 ณ บริษัท ป.รุ่งโรจน์ สยามยางยนต์ จำกัด เลขที่ 99/78 หมู่ 3 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดตามข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th หรือโทรสายด่วน ปปง. 1710

หมายเหตุ : สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ขอความร่วมมือผู้ที่ประสงค์จะขอดูสภาพทรัพย์สินและเข้าร่วมการขายทอดตลาดฯ โปรดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของสำนักงาน ปปง. อย่างเคร่งครัด