การรถไฟฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

การรถไฟฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

Youtube : https://youtu.be/FHeAdYVEiV8

Facebook : https://www.facebook.com/129946050353608/posts/4752124468135720/?d=n

Tiktok : https://vt.tiktok.com/ZGJkL1d5L/

Twitter : https://twitter.com/PR_SRT/status/1411928639768207363?s=20