กศน.เขตภาษีเจริญ จัด โครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2564 โดยให้สอดคล้องกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)

นางสาวมาลี ธัญธนนนท์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตภาษีเจริญ พร้อมทั้งบุคลากรและนักศึกษา กศน.เขตภาษีเจริญ จึงได้ร่วมกันดำเนินการจัด โครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” กศน.เขตภาษีเจริญ โดยได้มอบของใช้อุปโภค บริโภค หน้ากากอนามัย สเปรย์ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่ประธานชุมชนเพื่อนำไปมอบให้ประชาชนในชุมชนที่ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตภาษีเจริญ