พยากรณ์อากาศภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2564

ในวันนี้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งบริวณภาตใต้ทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทย และอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นในขณะที่ หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางคาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นในระยะต่อไป

– ภาคกลาง อากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานี กาญจนบุรี และราชบุรี

อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 37-39 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

สำหรับเกษตรกรภาคกลาง พื้นที่ที่ฝนตกไม่สม่ำเสมอในระยะนี้เกษตรกรควรระวัง และป้องกันการระบาดของศัตรูพืช จำพวกหนอนโดยเฉพาะหนอนเจาะผลส้มโอ้ และหนอนเจาะดอกมะลิ เป็นต้น สำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรเปิดเครื่องตีน้ำหลังจากฝนตก เพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นและเป็นการเพิ่มออกชิเจนให้แก่น้ำด้วย

– กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่

อุณหภูมิต่ำสุด 28-29 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 35-39 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ในช่วงนี้ ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนทำให้การสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันอยู่ในเกณฑ์น้อย

– ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี และตราด

อุณหภูมิต่ำสุด 25-29 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

สำหรับพี่น้องเกษตรกรภาคตะวันออกในช่วงวันที่ 5-8 ก.ค. มีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักในบางพื้นที่เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าวโดยดูแลระบบน้ำให้มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันน้ำท่วงขังแปลงปลูกเมื่อมีฝนตกหนัก สำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตวน้ำในบ่อเลี้ยงไม่ควรปลอยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อโดยตรงเพื่อปองกันน้ำแยกชั้น ทำให้สัตว์น้ำปรับตัวไม่ทันอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย

คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร ในวันนี้บริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง ในหน้าฝนนี้ อย่าลืม พกร่ม หรือเสื้อกันฝนออกไปด้วย

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th​​​​​ แอปพลิเคชั่น thai weather Facebook youtube Channel twitter กรมอุตุนิยมวิทยา และ สถานีวิทยุกระจายเสียง ของกรมอุตุนิยมวิทยา

” อุตุนิยมวิทยายุคใหม่ แจ้งข่าวฉับไว ใส่ใจปวงชน”