งานอบรมออนไลน์ หลักสูตรมาตรฐานห้องปฏิบัติการเครื่องมือแพทย์เพื่อขึ้นทะเบียน เรื่อง “การวิเคราะห์ความเสี่ยงเครื่องมือแพทย์ตาม ISO 14971:2019”

📲Click Live: https://web.facebook.com/YMIDofficial

งานอบรมออนไลน์ หลักสูตรมาตรฐานห้องปฏิบัติการเครื่องมือแพทย์เพื่อขึ้นทะเบียน เรื่อง “การวิเคราะห์ความเสี่ยงเครื่องมือแพทย์ตาม ISO 14971:2019” วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. สดจากห้องประชุม 25 ปี ชั้น 7 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

#TCELSMakeEveryLifeBetter

#ร่วมแบ่งปันความรักความห่วงใยให้สังคมไทย

#TCELSTHAILAND

#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

#MHESI