กลุ่มองค์กรกาชาดฯ ขอเชิญส่งผลงานประกวดภาพถ่าย แนวคิด “ในวิกฤต มีน้ำใจ”

กลุ่มองค์กรกาชาดฯ ร่วมกับ Thai PBS, National Geographic Thailand และThai News Pix เชิญชวนส่งผลงานประกวดภาพถ่ายหัวข้อ Kindness during Crises” ในวิกฤต มีน้ำใจ ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 47,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะได้จัดแสดงในงานนิทรรศการภาพถ่ายในเดือนธันวาคม 2564 เปิดรับสมัครผลงานภาพถ่ายประเภทอายุไม่เกิน 25 ปี และประเภทอายุ 25 ปีขึ้นไป ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ส่งใบสมัครพร้อมลิงก์สำหรับดาวน์โหลดผลงานได้ที่ icrc.thailand@gmail.com สอบถามเพิ่มเติมโทร. 08 1830 4357, 08 5914 1034

***********************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวนี้

กลุ่มงานสารนิเทศ สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย

ประสานงาน นายกมลธร แช่มชื่น (เจฟ)

โทร. 089-6737978

www.redcross.or.th