กปน. แจ้งปิดจุด จอด จ่าย จร และเคาน์เตอร์รับชำระเงิน ชั้น 2 สำนักงานใหญ่ ถนนประชาชื่น ตั้งแต่วันที่ 5-14 ก.ค. 64 หลังพบเจ้าหน้าที่ 1 ราย ติดเชื้อ COVID-19

การประปานครหลวง (กปน.) ชี้แจงกรณีพบผู้ปฏิบัติงานจำนวน 1 ราย ณ จุดบริการ จอด จ่าย จร สำนักงานใหญ่ ถนนประชาชื่น เป็นผู้ติดเชื้อ COVID-19 และปัจจุบันผู้ติดเชื้อได้เข้ารักษาที่โรงพยาบาล และดำเนินการตามขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว

กปน. ได้จัดให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ เข้ารับการตรวจหาเชื้อ และหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที เพื่อเฝ้าระวังที่พักอาศัยเป็นเวลา 14 วันแล้ว กปน. จึงขอปิดให้บริการ ณ จุด จอด จ่าย จร และเคาน์เตอร์รับชำระเงิน ชั้น 2  อาคาร 6 ชั้น สำนักงานใหญ่ ระหว่างวันที่ 5-14 กรกฎาคม 2564 และเปิดให้บริการในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เพื่อดำเนินการตามมาตรการควบคุมและแนวทางป้องกันของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดภายในกลุ่มพนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนผู้เข้ามาติดต่อ กปน. อย่างเคร่งครัดต่อไป

อนึ่ง เพื่ออำนวยความสะดวกของลูกค้าที่ประสงค์จะชำระค่าน้ำที่สำนักงานใหญ่ กปน. ขอแนะนำให้ลูกค้าใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ Application MWA onMobile ได้ตลอด 24 ชม.