พาณิชย์จำหน่ายไข่ไก่ผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐต้อนรับปีใหม่ 2562 ลดค่าครองชีพประชาชนและช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ——————————————

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า จากสภาพปัญหาราคาไข่ไก่ที่ตกต่ำนับว่า เป็นปัญหาที่กระทบต่อภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมเกษตรตั้งแต่ช่วงปลายปี 2561 เป็นต้นมา    ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ต้องประสบภาวะขาดทุน กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในจึงได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ ในระยะสั้นได้ช่วยเหลือเกษตรกร/ฟาร์มผู้เลี้ยงไก่ไข่ โดยร่วมกันเร่งผลักดันการส่งออกไข่ไก่ไปยังตลาดต่างประเทศ จำนวน 60 ล้านฟอง ภายในระยะเวลา 3 เดือน รวมทั้งเร่งกระตุ้นการบริโภคไข่ไก่ โดยการกระจายการจำหน่วยไข่ไก่ในการจัดงานธงฟ้าฯ ของกรมการค้าภายใน เช่น  จัดจำหน่ายไข่ไก่ในงาน “มหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคจังหวัด…” จำนวน 22 จังหวัด

ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยกระจายการจำหน่วยไข่ไก่มากยิ่งขึ้น กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในจึงได้จัดทำโครงการจำหน่ายไข่ไก่ผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐต้อนรับปีใหม่ 2562 เพื่อลดค่าครองชีพประชาชนและช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ โดยจัดให้มีการจำหน่ายไข่ไก่ผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐที่กระจาย อยู่ทั่วประเทศ กว่า 60,000 แห่ง ซึ่งนอกจากจะสามารถช่วยเหลือเกษตรกร/ฟาร์มผู้เลี้ยงไก่ไข่แล้ว ยังเป็นการลดค่าครองชีพของประชนถึงระดับชุมชนได้อย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่ โดยจะดำเนินการจัดหาผลผลิตไข่ไก่จากเกษตรกร/ฟาร์มผลิตไข่ไก่ในจังหวัด/จังหวัดใกล้เคียง เพื่อให้จำหน่ายไข่ไก่ตามโครงการฯ จำนวน 15 ล้านฟอง นำมาบรรจุกล่องกระดาษกล่องละ 10 ฟอง จำหน่ายกล่องละ 20 บาท ที่มีสัญลักษณ์ “ธงฟ้าประชารัฐ”  รวมทั้งสิ้น 1.5 ล้านกล่อง ซึ่งจะทยอยส่งมอบให้ร้านธงฟ้าประชารัฐเป็น 3 งวด งวดที่ 1 สัปดาห์ที่ 4 เดือนธันวาคม 2561 – 15 มกราคม 2562 งวดที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-31 มกราคม 2562 และงวดที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 นอกจากนี้ ยังได้ประสานการจำหน่ายในสถานีบริการน้ำมันบางจาก 156 แห่ง  พร้อมจำหน่ายในวันที่ 2 มกราคม 2562 และสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ซึ่งอยู่ระหว่างรวบรวมสาขาที่จัดจำหน่ายอีกด้วย

            อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการดังกล่าว นอกจากจะสามารถช่วยลดค่าครองชีพประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศได้บริโภคไข่ไก่ในราคาประหยัดแล้ว ยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ที่ประสบปัญหาราคาตกต่ำได้อีกทางหนึ่งด้วย จึงขอเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อไข่ไก่ธงฟ้าประชารัฐ   เป็นของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้