“สมศักดิ์” ชวนประชาชนแจ้งเบาะแสยาเสพติด หวังเป็นเครือข่ายสกัดกั้น เร่งให้ทุกพื้นที่ประชาสัมพันธ์งานกองทุนยุติธรรม ช่วยไกล่เกลี่ย-เหยื่อคดีอาญาให้เข้าถึงสิทธิ

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า สัปดาห์ที่ผ่านมาตนได้พบและพูดคุยกับส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอศรีสำโรง จ.สุโขทัย โดยมีหลายภาคส่วน อาทิ นายอำเภอ ทหาร ตำรวจ สาธารณสุข สำนักงานเกษตร ฝ่ายปกครอง และผู้นำชุมชน มีหลายเรื่องที่ตนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วย เช่น เรื่องของการทำงานเราต้องไปฟังชาวบ้านก่อนแล้วมาฟังส่วนราชการ ซึ่งจะมองต่างมุมกัน เราก็จะรู้ว่าจะต้องแก้ไขปัญหาอย่างไร รวมทั้งเราต้องมีจินตนาการ มีจิตวิทยาในการแก้ปัญหาต่างๆ ตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่ตนได้แนะนำกับทุกคน

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ตนยังได้ให้แจ้งกับชาวบ้าน หากใครมีเบาะแสผู้ค้ายาเสพติดหรือเครือข่าย สามารถแจ้งมาได้ทันที กระทรวงยุติธรรมมีเครื่องมือช่วยเหลือสังคม เพื่อทำให้ชุมชนปลอดภัยและเป็นกำแพงสกัดกั้นยา และขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องกองทุนยุติธรรม ที่สามารถให้ความช่วยเหลือด้านการไกล่เกลี่ยคดีรวมทั้งผู้เสียหายหรือจำเลยในคดีอาญา ที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกคน ดังนั้นเราต้องเร่งทำให้ทุกคนรับรู้และเข้าถึงสิทธิ

///