📣 สัมภาษณ์พิเศษความรู้สึกของครอบครัวคุณดาเรน ลี เซลเลอร์และคุณสุภัทรา เซลเลอร์ ซึ่งเป็นครอบครัวแรกที่เดินทางมาถึงภูเก็ต ตามมาตรการ ” Phuket Sandbox “

📣 สัมภาษณ์พิเศษความรู้สึกของครอบครัวคุณดาเรน ลี เซลเลอร์และคุณสุภัทรา เซลเลอร์ ซึ่งเป็นครอบครัวแรกที่เดินทางมาถึงภูเก็ต ตามมาตรการ ” Phuket Sandbox “ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 Special exclusive interview of the first family arrived to Phuket under ” Phuket Sandbox” program on 1st July 2021..Mr & Mrs Daren Zeller #PhuketSandbox