ปปง. ขายทอดตลาดห้องชุดล็อตใหญ่ กล้องถ่ายรูป โทรศัพท์มือถือ เรือเหล็ก และทรัพย์สินอื่น 6 กรกฎาคมนี้

สำนักงาน ปปง. มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 21/2564 และครั้งที่ 22/2564 ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงาน ปปง. เลขที่ 422 ถนนพญาไทแขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งในการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งนี้จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภทสิทธิเรียกร้องในสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด สิทธิเรียกร้องในสัญญาเช่าห้องชุดระยะยาว เครื่องนับธนบัตร เครื่องตรวจสอบธนบัตร โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์สำนักงาน ตู้เซฟ ทรัพย์สินอื่น และเรือเหล็ก รวม 60 รายการ ดังนี้

การขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 21/2564 จะดำเนินการในเวลา 10.00 น. เป็นทรัพย์สินประเภทสิทธิเรียกร้องในสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด สิทธิเรียกร้องในสัญญาเช่าห้องชุดระยะยาว จำนวน 21 รายการ ซึ่งมีทรัพย์สินที่น่าสนใจ อาทิเช่น

1.สิทธิเรียกร้องในสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด เลขที่ห้อง NPL-701 โครงการ New Nordic’s Palace Condominium ระหว่างบริษัท วีไอพี ดีเวลลอปเปอร์ จำกัด และ MR. QINGDUAN ZHANG จำนวน 1 ห้อง ขนาด 71.23 ตารางเมตร (ห้องชุดอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง) ราคาเริ่มต้น 7,740,000 บาท

2.สิทธิเรียกร้องในสัญญาเช่าห้องชุดระยะยาว เลขที่ห้อง NS6-205 โครงการ New Nordic VIP-Suites-6 Condominium ระหว่างบริษัท นิว นอร์ดิค ดีเวลลอปเปอร์ จำกัด และ MR. HUI WANG จำนวน 1 ห้อง ขนาด 57 ตารางเมตร ราคาเริ่มต้น 2,511,000 บาท

3.สิทธิเรียกร้องในสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด เลขที่ห้อง NN4-310 โครงการ New Nordic VIP-4 Condominium ระหว่างบริษัท วีไอพี ดีเวลลอปเปอร์เม้นท์ จำกัด และ MR. QINGDUAN ZHANG จำนวน 1 ห้อง ขนาด 76.48 ตารางเมตร ราคาเริ่มต้น 3,542,000 บาท

4.สิทธิเรียกร้องในสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด เลขที่ 1303 อาคารเอ โครงการ South point พัทยาระหว่างนายชิงตวน จาง (MR. QINGDUAN ZHANG) และบริษัท คิงดอมพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด จำนวน 1 ห้อง ขนาด 30 ตารางเมตร (ห้องชุดอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง) ราคาเริ่มต้น 2,349,000 บาท

5.สิทธิเรียกร้องในสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด เลขที่ 802 อาคารเอ โครงการ South point พัทยา ระหว่างนางเหวี๋ยน หลัว (MRS. YUAN LUO) และบริษัท คิงดอมพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด จำนวน 1 ห้อง ขนาด 30 ตารางเมตร (ห้องชุดอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง) ราคาเริ่มต้น 2,284,000 บาท

การขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 22/2564 จะดำเนินการในเวลา 10.30 น. เป็นทรัพย์สินประเภทเครื่องนับธนบัตร เครื่องตรวจสอบธนบัตร โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์สำนักงาน ตู้เซฟ ทรัพย์สินอื่น และเรือเหล็ก จำนวน 39 รายการ ซึ่งมีทรัพย์สินที่น่าสนใจ อาทิเช่น

1.เครื่องนับธนบัตร ยี่ห้อ CMICO รุ่น 265, ยี่ห้อ DELARUE รุ่น 2620 จำนวน 2 เครื่อง (ขายรวมกันเป็นรายการเดียว) ราคาเริ่มต้น 4,000 บาท

2.กล้องถ่ายรูป ยี่ห้อ LEICA จำนวน 1 ตัว ราคาเริ่มต้น 65,000 บาท

3.กล้องถ่ายรูป ยี่ห้อ FUJIFILM รุ่น X-A5 สีชมพู พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ตัว ราคาเริ่มต้น 6,500 บาท

4.กล้องถ่ายรูป ยี่ห้อ NICON รุ่น D5600 จำนวน 1 ตัว ราคาเริ่มต้น 4,000 บาท

5. โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อไอโฟน 7 พลัส สีดำ พร้อมกรอบ จำนวน 1 เครื่อง ราคาเริ่มต้น 2,500 บาท

6.โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อแอปเปิ้ล รุ่นไอโฟน 6 พลัส จำนวน 1 เครื่อง ราคาเริ่มต้น 3,000 บาท

7. เรือเหล็ก ขนาดกว้าง 8 เมตร x ยาว 36 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ลำ ราคาเริ่มต้น 4,230,000 บาท

ผู้ที่ประสงค์เข้าสู้ราคาการขายทอดตลาดทรัพย์สินทั้ง 2 ครั้ง สามารถติดต่อขอดูสภาพทรัพย์สินได้ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 – 16.00 น. ตามสถานที่ที่กำหนดดังนี้

การขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 21/2564

C ทรัพย์สินลำดับที่ 1 – 19  ณ โครงการอาคารชุด นิว นอร์ดิค เลขที่ 389/89 หมู่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

C ทรัพย์สินลำดับที่ 20 – 21 ณ โครงการอาคารชุดเซ้าธ์พ้อยส์ ถนนเกษตรสิน ซอย 7 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

การขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 22/2564

C ทรัพย์สินลำดับที่ 1 – 38 ณ สำนักงาน ปปง. เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร

C ทรัพย์สินลำดับที่ 39 ณ บริษัท สิกิจ จำกัด เลขที่ 116/16 ถนนปฏิพัทธ์ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดตามข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th หรือโทรสายด่วน ปปง. 1710

หมายเหตุ : สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ขอความร่วมมือผู้ที่ประสงค์จะขอดูสภาพทรัพย์สินและเข้าร่วมการขายทอดตลาดฯ โปรดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของสำนักงาน ปปง. อย่างเคร่งครัด