พ่อเมืองอยุธยา ตรวจความพร้อมเปิด รพ.สนามแห่งที่ 2 (เทศบาลลำตาเสา) เตรียมรับผู้ป่วยจากครัสเตอร์ล่าสุดตลาดใหญ่วังน้อย เข้าสู่ระบบการรักษา 50 ราย เป็นวันแรก

วันที่ 3 กรกฎาคม เวลา 11.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนครินทร์ อาจหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวิเชียร์ จูห้อง นายอำเภอวังน้อย นางสมศรี พันธุเจริญวรกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลลำตาเสา ตรวจความพร้อม รพ.สนาม ที่อาคารเอนกประสงค์เทศบาลลำตาเสา ที่จังหวัดฯ ให้จัดตั้งขึ้นเป็น โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโควิดจากคลัสเตอร์ตลาดใหญ่วังน้อย ผลการตรวจเชิงรุกพบแล้ว 205 ราย และเข้ารับการรักษาตัวอยู่ตามโรงพยาบาลต่าง ๆ โดยจะคัดกรองแยกผู้ป่วยที่ไม่มีอาการรุนแรง จำนวน 50 ราย นำเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลสนามดังกล่าว ในช่วงบ่ายวันนี้ ซึ่งอาคารอเนกประสงค์สามารถรองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 94 เตียง แบ่งฝั่งเป็นชาย-หญิง และจะมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลวังน้อยมาดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวถึงสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระลอกใหม่ตั้งแต่เดือนเมษายน พบผู้ติดเชื้อ 2,300 กว่าราย เสียชีวิตสะสม 22 ราย เฉพาะคลัสเตอร์ล่าสุด พบในตลาดพื้นที่ของเทศบาลเมืองลำตาเสา มีผู้ติดเชื้อยืนยัน 200 กว่าราย ส่วนใหญ่เป็นประชากรของเทศบาลลำตาเสาและตำบลข้างเคียง ทั้งนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อฯ จึงมีมติขอให้เทศบาลเมืองลำตาเสา เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้น ซึ่งนายกเทศมนตรีลำตาเสาได้ให้ใช้อาคารอเนกประสงค์ของเทศบาลลำตาเสา เป็นที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทีมแพทย์โรงพยาบาลวังน้อย ทำหน้าที่ดูแลเป็นหลัก ซึ่งวันนี้จะเป็นวันแรก

นอกจากนี้ คาดการณ์ว่าจะพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจึงต้องพิจารณาบริหารจัดการเตียง เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างดีที่สุดในสภาวะเตียงตึงตัวนี้ โดยจำเป็นต้องนำการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 แบบ Home Isolation เพื่อเตรียมการรองรับผู้ป่วยรายใหม่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ขอให้ทุกอำเภอสำรวจและเตรียมหาสถานที่ เพื่อจัดตั้ง Home Isolation ให้สามารถรองรับประชากรในพื้นที่ของตนเอง หากพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ให้จัดทีมเจ้าหน้าที่คัดกรองเชิงรุกทันที พร้อมนำคู่มือคำแนะนำการปฏิบัติตน เครื่องมือวัดไข้ ยารักษา และเครื่องอุปโภคระหว่างรอ เพื่อดูแลอาการเบื้องต้น ไม่ให้เกิดความรุนแรง เพื่อช่วยควบคุมและป้องกันจำกัดวงการแพร่ระบาดในวงกว้าง ตามนโยบาย ตรวจเร็ว พบเร็ว รักษาเร็ว

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ http://pr.prd.go.th/ayutthaya