ผู้ว่ากรุงเก่า มอบทุกอำเภอเตรียมหาสถานที่จัดทำ Home Isolation เพื่อดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ให้ได้เข้าสู่ระบบการรักษาในภาวะตึงตัว หลังพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มจำนวนมาก

วันที่ 3 กรกฎาคม เวลา 09.30 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ รองนายแพทย์สาธารณสุข ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมหาธาตุ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อหาแนวทางมาตรการเร่งด่วนควบคุมพื้นที่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019

สำหรับประเด็นการหารือในครั้งนี้สืบเนื่องจากสถานการติดเชื้อโควิด 19 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นทำให้สถานการณ์ของการดูแลรองรับผู้ป่วยอยู่ในภาวะตึงตัว มีผู้ป่วยรอเข้ารักษาจำนวนหนึ่ง ทำให้ทางจังหวัดนำแผนการรักษาผู้ป่วยโควิด ในรูปแบบ Home Isolation มาพิจารณาเป็นมาตรการเร่งด่วน โดยจะให้กลุ่มผู้ติดเชื้อแต่มีอาการไม่รุนแรง สามารถกักตัวรักษาได้ที่บ้าน ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์และพยาบาล แต่สิ่งสำคัญ คือ หมั่นสังเกตอาการตนเอง วัดอุณหภูมิทุกวัน หากมีอาการแย่ลง คือ มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ เช่น หอบ เหนื่อย ไข้สูงลอย ไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ ให้รีบโทรติดต่อโรงพยาบาลที่ดูแลรักษาท่านอยู่ และเมื่อต้องเดินทางไปโรงพยาบาลให้ใช้รถยนต์ส่วนตัว พร้อมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เดินทาง หากมีผู้ร่วมยานพาหนะมาด้วยให้เปิดหน้าต่างรถ เพื่อเพิ่มการระบายอากาศและความปลอดภัยแก่คนรอบข้าง

รวมทั้งประชาชนที่ไม่พร้อมด้านสถานที่ ให้จัดเข้าสู่ระบบ Home Isolation ของแต่ละอำเภอ โดยมอบหมายให้ทุกอำเภอจัดหาสถานที่เพื่อทำ Home Isolation สำหรับแนวทางนี้จะช่วยให้โรงพยาบาลสนาม สามารถบริหารจัดการเตียงให้กับผู้ป่วยที่มีอาการหนักได้ โดยระหว่างที่รอประเมินอาการจะเข้าเกณฑ์การรักษารูปแบบใด จะมีทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ลงไปพบกับผู้ติดเชื้อ เพื่อพูดคุยแนะนำข้อปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจและมั่นใจว่าทางจังหวัด จะไม่ทอดทิ้งผู้ป่วยอย่างแน่นอน ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัดด้วย

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ http://pr.prd.go.th/ayutthaya