อธิบดีกรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 และการดำเนินงานหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ Hospitel

วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ที่สถาบันบำราศนราดูร ซึ่งมีผู้มารับวัคซีนวันละเกือบ 2,000 ราย โดยข้อมูลของผู้ที่มารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่สถาบันบำราศนราดูร ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.- 2 ก.ค. 64 พบว่ามีผู้ที่ได้รับวัคซีนจำนวน 85,327 ราย แบ่งเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวคเข็ม 1 จำนวน 30,338 ราย เข็ม 2 จำนวน 28,150 ราย ส่วนวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า มีผู้มารับเข็ม 1 จำนวน 24,958 ราย เข็ม 2 จำนวน 1,881 รายและต่อมาได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) ที่โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน

ซึ่งหอผู้ป่วยเฉพาะกิจแห่งนี้ ใช้เป็นสถานที่สำหรับดูแลผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย (ผู้ป่วยระดับสีเขียว) จากสถาบันบำราศนราดูร โดยได้ดำเนินการรับผู้ป่วยตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน มีจำนวนเกือบ 200 ราย และรักษาหายกลับบ้านได้แล้วกว่า 100 ราย หอผู้ป่วยเฉพาะกิจแห่งนี้สามารถรองรับผู้ป่วยได้ทั้งสิ้น 110 ห้องโดยมีทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ให้การดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ นายแพทย์โอภาส ได้กล่าวขอบคุณและให้กำลังใจทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ดำเนินงานให้บริการฉีดวัคซีนและปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) ซึ่งทุกคนได้ปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็งและเสียสละมาอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีวันหยุด จึงขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนดูแลสุขภาพของตนเอง และขอให้มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีตลอดไป…

*************************
ข้อมูลจาก : สถาบันบำราศนราดูร /สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค
วันที่ 3 กรกฎาคม 2564