วอศ.เชียงใหม่ สุดเจ๋ง! กวาดรางวัลประกวดเมนูอาหาร

นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เปิดเผยว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้ร่วมเข้าการประกวดเมนูอาหารจาก “โครงการการพัฒนาตำรับเมนูเพื่อสุขภาพ อาหารปลอดภัย food safety CMU” ระยะที่ 3 ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดขึ้น ในวันที่ 26 มิถุนายน 2564 เพื่อให้นักเรียน และนักศึกษา ได้พัฒนาทักษะการทำอาหารเมนูเพื่อสุขภาพ และเข้าใจการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ โดยการจัดประกวด แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทอาหารจานเดียวเพื่อสุขภาพ ประเภทเซตอาหารเพื่อสุขภาพ และประเภทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ส่งทีมเข้าประกวด เป็นนักเรียน นักศึกษา จากแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 5 ทีม ซึ่งทุกทีมสามารถคว้ารางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ประเภทอาหารจานเดียวเพื่อสุขภาพ, รางวัลชนะเลิศ ประเภทเซตอาหารเพื่อสุขภาพ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทอาหารจานเดียวเพื่อสุขภาพ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทอาหารจานเดียวเพื่อสุขภาพ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ กล่าวต่อไปว่า การที่ได้นำนักเรียน นักศึกษาเข้าประกวดในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมเพิ่มโอกาสการบูรณาการนำองค์ความรู้และทักษะในห้องเรียนสู่การปฏิบัติจริง รวมถึงเป็นการทดสอบสมรรถภาพของผู้เรียน ก่อนจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และที่สำคัญแสดงถึงความรู้ความสามารถของครูผู้อบรมบ่มเพาะให้นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สามารถดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข

///////////////
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.
3 กรกฎาคม 2564