ยังเข้ม!!พ่อเมืองฯตรวจพื้นที่เคยครัสเตอร์แรงงานพม่า แม้ผู้ติดเชื้อโควิดลดลง ยังคงป้องกันเข้มงวด

เมื่อวันที่ 2 กค. 64 ผู้สื่อข่าวจังหวัดพังงา รายงานว่านายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้ลงตรวจพื้นที่แพปลาบ้านหินลาด หมู่ที่ 3 ต.คุระ อ.คุระบุรีที่เคยเป็นพื้นที่สีแดงแพร่ระบาดคลัสเตอร์กลุมแพปลาที่ส่วนใหญ่จะเป็นชุมชนแรงงานพม่าทำงานแพปลาและเกี่ยวเนื่องธุรกิจประมง ที่มีการระบาดมากกว่า 200 ราย ถือว่าเป็นแหล่งระบาดแบบกลุ่มที่สูงสุดในจังหวัด

เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการแพปลารวมทั้งรับทราบปัญหาต่างๆ ทั้งการปฏิบัติตามคำสั่งในการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัด นโยบาย มาตรการที่สำคัญ ขั้นตอน และหลักปฏิบัติต่างๆ โดยทีมปฏิบัติการส่วนหน้านำโดยปลัดจังหวัดพังงาและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ด้วย แพปลาบ้านหินลาด ต.คุระ อ.คุระบุรี เป็นพื้นที่เสี่ยงที่พบการระบาดของโควิด-19 มีผู้ติดเชื้อโควิด-19ในคลัสเตอร์แพปลาทั้งชาวไทยและแรงงานต่างด้าว โดยในขณะนี้หมู่บ้านหินลาด ม.3 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา ยังคงคุมเข้มมาตรการการเข้า-ออกในหมู่บ้าน มีการตั้งด่านตรวจประชาชน รถบรรทุก รถขนส่งปลาทุกคัน

การลงตรวจครั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ยังคงกำชับให้ผู้ประกอบการแพปลาปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดพังงา และมาตรการต่างๆที่กำหนดไว้อย่างเข้มงวด เช่น กำหนดจุดขนถ่ายสัตว์น้ำ กั้นเขตโซนพื้นที่สำหรับคนเรือ คนแพ แม่ค้า ที่เข้ามารับซื้อสัตว์น้ำไม่ให้ปะปนกัน ห้ามคนบนเรือประมงออกนอกบริเวณท่าเทียบเรือประมงก่อนได้รับอนุญาตจากเจ้าของท่าฯหรือพนักงานเจ้าหน้าที่และที่สำคัญต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่
……………………
ภาพ ขอบคุณภาพ ศบค.พังงา
นายพงษ์ศักดิ์ ประทีป /โกอู๋@ผู้สื่อข่าวอาวุโสจังหวัดพังงา