อำเภอมหาราช ตั้งจุดตรวจเพื่อคัดกรองผู้เดินทางเข้าหมู่บ้าน จากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ภายใต้การอำนวยการของ นางอมรรัตน์ กรึงไกร นายอำเภอมหาราช มอบหมายให้ ส.ต.สุรสีห์ วรรณพัฒน์ เจ้าหน้าที่ปกครอง(ฝ่ายความมั่นคง) พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการ ประกอบด้วย ตำรวจ สภ.โรงช้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอมหาราช ตั้งจุดตรวจเพื่อคัดกรองผู้เดินทางเข้าหมู่บ้าน ตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ณ บริเวณหน้าวัดกระโจมทอง หมู่ที่ 2 ตำบลพิตเพียน และบริเวณแยกตลาดปากคลองช้างหมู่ที่ 1 ตำบลโรงช้าง ทั้งนี้ ผลการปฏิบัติไม่พบผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด