กปน. เชิญชวนประชาชน ผู้มีความสนใจในเทคโนโลยี IoT ร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตร “เทคโนโลยี IoT ขั้นพื้นฐาน (สำหรับงานประปา)”

การประปานครหลวง (กปน.) ขอเชิญชวนประชาชน ผู้มีความสนใจในเทคโนโลยี IoT สมัครเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตร “เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ขั้นพื้นฐาน (สำหรับงานประปา)” จำนวน 50 ท่าน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรม จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ระบบ Internet of Things (IoT) พร้อมตัวอย่างการใช้งาน IoT Platform ต่าง ๆ การเขียนโปรแกรมและคำสั่งพื้นฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง Workshop การทำระบบรดน้ำอัจฉริยะขนาดเล็ก เป็นต้น จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และยังได้รับ Pulse Oximeter อีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจ สามารถ SCAN QR Code เพื่อเข้ากรอกใบสมัครผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ ตั้งแต่ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะครบจำนวนรับสมัคร และขอสงวนสิทธิ์การอบรมตามลำดับการสมัคร โดยจะจัดอบรมออนไลน์ผ่าน Application “Zoom” ในวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองวิชาการประปา ฝ่ายพัฒนาวิชาการประปา การประปานครหลวง เลขที่ 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 02-504-0123 ต่อ 1006 หรือ 1734

**********************************

 

กองบริหารงานข่าว ฝ่ายสื่อสารองค์กร
โทรศัพท์ 0 2504 0123 ต่อ 1111, 2536

โทรสาร 0 2500 2579