ผู้ว่าการรถไฟฯ ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

ผู้ว่าการรถไฟฯ ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นำเครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้กับชุมชนสลักหิน และวัดดวงแข พร้อมมอบอาหารกล่องให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่สถานีกลางบางซื่อ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบโควิด

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ด้วยการนำเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน จำนวน 300 ชุด มอบให้กับชุมชนสลักหิน และชุมชนวัดดวงแข ซึ่งเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ติดกับบริเวณสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

นอกจากนี้ ยังได้มอบข้าวกล่องให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่สถานีกลางบางซื่อ จำนวน 300 กล่อง พนักงานรถไฟที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการโดยสารที่สถานีกรุงเทพ และบนขบวนรถโดยสาร จำนวน 300 กล่อง

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อยและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยการรถไฟฯ กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อเป็นสื่อกลางในการรวบรวมเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ สเปรย์แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ยา และสิ่งของที่จำเป็นจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน นำไปส่งมอบช่วยเหลือแก่ประชาชน ชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อเป็นกำลังใจให้ประชาชนคนไทยก้าวผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน

Facebook : https://www.facebook.com/129946050353608/posts/4744049448943222/

Twitter : https://twitter.com/pr_srt/status/1410950099774046210?s=21

Twitter : https://twitter.com/PR_SRT/status/1410947206719229958?s=20

instagram : https://www.instagram.com/p/CQ04LzhAw9k/?utm_medium=copy_link