พ่อเมืองอยุธยา รับมอบชุดนักเรียน 1,200 ชุด จากร้านชุดนักเรียนเลิศกิจและเจริญภัณฑ์ เพื่อให้ศึกษาธิการจังหวัดฯ นำไปมอบให้นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์โควิด – 19

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:30 น. ที่หน้ามุข ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับมอบเครื่องแต่งกายนักเรียน มูลค่า 180,000 บาท จาก นายสมชัย ลิ้มไพบูลย์ นางสาวเพลิน ธาตรีนารถ และนายธีระ จิรธรวัฒนา เพื่อให้นายอุดมศักดิ์ เพชรผา ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำไปจัดสรรให้กับเด็กนักเรียนยากจนในพื้นที่การศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมรับมอบและเป็นสักขีพยาน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีผู้ติดเชื้อเป็นวงกว้าง ส่งผลกระทบให้ประชาชนไม่สามารถประกอบอาชีพหารายได้ตามปกติ ทำให้เกิดปัญหาบุตรหลานนักเรียนขาดแคลนเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์การเรียนเป็นจำนวนมาก ทางผู้ประกอบการชุดนักเรียนเลิศกิจและเจริญภัณฑ์ ชุดนักเรียนคุณภาพ จึงได้ประสานงานผ่าน นายพิสนุห์ แสงเดือน กำนันตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล เพื่อมอบชุดนักเรียน จำนวน 1,200 ชุด มูลค่า 180,000 บาท ซึ่งจะช่วยส่งเสริมพัฒนาให้เด็กได้รับโอกาสที่ดี โดยทางศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะนำชุดนักเรียนที่ได้รับมอบไปจัดสรรแจกจ่ายให้กับนักเรียนทุกคน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเจริญเติบโตขึ้น เป็นกำลังที่สำคัญของชาติอย่างมีคุณภาพต่อไป

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ http://pr.prd.go.th/ayutthaya