จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับมอบอาหารปรุงสุก 100 กล่องจากผู้บริหารโรงแรมกรุงศรีริเวอร์ เพื่อส่งต่อให้บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลวังน้อย เป็นขวัญกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่รักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

วันที่ 2 ก.ค.64 เวลา 11.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับมอบอาหารปรุงสุก จำนวน 100 กล่อง โดยมี คุณนลินี ด่านชัยวิจิตร ผู้บริหารโรงแรมกรุงศรีริเวอร์เป็นผู้มอบเพื่อส่งต่อให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลวังน้อยโดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ส่งมอบต่อให้กับนายแพทย์สุนทร โรจน์สุริยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังน้อยเป็นผู้รับมอบให้กับบุคลากรภายในโรงพยาบาลวังน้อยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลวังน้อยในการปฎิบัติหน้าที่จากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ https://ayutthaya.prd.go.th