จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2564

วันที่ 2 ก.ค.2564 ที่ ศาลากรรมฐานหลังใหญ่(ศาลาปฏิบัติธรรม) วัดใหญ่ชัยมงคล ตำบลคลองสวนพลู จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พระครูสิริชัยมงคล เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2564

โดยประธานในพิธี ได้ทำบุญตักบาตรอาหารสด และจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย ประกอบพิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระรูป และกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2564 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นที่ใต้ฝ่าพระบาททรงมีวิริยะอุตสาหะ และพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตา เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ ล้วนเป็นที่ประจักษ์อยู่ในดวงใจของพสกนิกรชาวไทยตลอดมา จากนั้น พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ประธานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการได้ถวายอาหารปิ่นโตและเครื่องไทยธรรม จำนวน 10 ชุด พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานในพิธีกรวดน้ำ รับพร กราบลาพระรัตนตรัย และประธานสงฆ์ โดยบรรยากาศและสถานที่ภายในงานได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ https://ayutthaya.prd.go.th