รมช.สาธิต เยี่ยมเด็กและครูติดเชื้อโควิดคลัสเตอร์ศูนย์เด็กเล็กศรีสุข ที่รักษารพ.ขอนแก่น

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมให้กำลังใจเด็กและครูติดเชื้อโควิด19 คลัสเตอร์ศูนย์เด็กเล็กตำบลศรีสุข ที่รักษาอยู่ในรพ.ขอนแก่น พร้อมมอบของเล่นกระตุ้นพัฒนาการ ย้ำมาตรการของรัฐบาล ความเข้าใจและความร่วมมือของประชาชน การควบคุมป้องกันโรค และการรักษา ควบคู่กับการฉีดวัคซีน หากทั้งหมดทำได้ดีโรคจะจบได้เร็ว

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ที่โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขขอนแก่น เยี่ยมให้กำลังใจเด็กและครูพี่เลี้ยงศูนย์เด็กเล็กตำบลศรีสุขที่ติดเชื้อโควิด 19 พร้อมมอบของเล่นกระตุ้นพัฒนาการ โดยดร.สาธิตกล่าวว่า วันนี้ได้มาเยี่ยมเด็กๆ จากศูนย์เด็กเล็ก 23 ราย และคุณครูพี่เลี้ยง 6 รายที่ติดเชื้อโควิด 19 รักษาตัวอยู่ในห้องแยกโรคความดันลบของโรงพยาบาลขอนแก่น ซึ่งเด็กๆ ทั้งหมดปลอดภัยแข็งแรงดี รับประทานอาหารได้ มีครู 1 รายเริ่มมีอาการย้ายไปรักษาที่หอผู้ป่วยรวมโควิด

“การดูแลเด็กติดเชื้อโควิดเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ทาง รพ.ขอนแก่นทำได้ดี ใช้วิธีให้ครูที่คุ้นเคยกับเด็กมาช่วยดูแลร่วมกับพยาบาล จากการตรวจเยี่ยมเด็กทุกคนอาการปกติ เล่นกันสนุก ส่วนครูที่ดูแลอาจจะมีความเครียดบ้าง เหมือนเราที่ต้องดูแลลูกเล็กๆ ตลอด 24 ชั่วโมง ได้ส่งทีมจิตแพทย์ไปพูดคุย มีกิจกรรมช่วยคลายเครียด”
ดร.สาธิตกล่าว

สำหรับคลัสเตอร์ศูนย์เด็กเล็กตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ทำการสอบสวนและเก็บตัวอย่างจากเด็กและเจ้าหน้าที่ รวม 162 ราย มีผลบวก 42 ราย เป็นครูศูนย์เด็กเล็ก 8 ราย เป็นเด็กนักเรียนศูนย์เด็กเล็ก 34 ราย ทั้งหมดสายพันธุ์อัลฟา ขณะนี้เข้ารับการรักษาที่ รพ.ขอนแก่น และรพ.ศรีนครินทร์ นอกจากนี้ ได้ค้นหาผู้สัมผัสในชุมชนเพิ่ม และรอส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ อีก 248 ราย

ดร.สาธิตกล่าวต่อว่า ส่วนการฉีดวัคซีนโควิดของจังหวัดขอนแก่น มีกลุ่มเป้าหมาย 1,256,172 คน ฉีดแล้ว 68,806 คน คิดเป็นร้อยละ 5 ซึ่งจังหวัดได้เตรียมพร้อมจุดบริการฉีดวัคซีนในเขตอำเภอเมือง ได้แก่ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ ห้างสรรพสินค้าเซ็ลทรัล ศูนย์อนามัยที่ 7 และที่โรงพยาบาลในทุกอำเภอ มีศักยภาพเพียงพอที่จะฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนด ทั้งนี้ จะได้เสนอต่อที่ประชุม ศบค. เพื่อขอรับวัคซีนเพิ่ม เนื่องจากจังหวัดขอนแก่น เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจและการศึกษาของภูมิภาคนี้ อย่างไรก็ตาม การควบคุมโรคโควิดเป็นเรื่องของทุกคนเป็นหน้าที่ของทุกคน เราต้องอยู่กับโรคให้ได้ ซึ่งมาตรการของรัฐบาล ความเข้าใจความร่วมมือของประชาชน การป้องกันควบคุมโรคและการรักษา ควบคู่กับการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมร้อยละ 70 หากทั้งหมดทำได้ดีโรคจะจบได้เร็ว

********************************* 2 กรกฎาคม 2564