สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เข้าขอบคุณ รมว.สุชาติ ยื่นมือช่วยธุรกิจฟื้นตัวจากโควิด

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อขอบคุณและให้กำลังใจ รมว.แรงงาน รวมทั้งหารือมาตรการช่วยเหลือ SME ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงแรงงาน เพื่อนำเสนอข้อมูลสำหรับแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อันจะเป็นแนวทางในการสร้างความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนแนวทางแก้ปัญหาไปด้วยกัน โดยมี นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่กระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน

นายสุชาติ กล่าวว่า ท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีความห่วงใยผู้ประกอบการ SME จากผลกระทบโควิด -19 จึงได้ออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือและพยุงธุรกิจ SME ให้สามารถดำเนินต่อไปได้ เพื่อให้สอดรับกับมาตรการเปิดประเทศภายใน 120 วัน ทำให้ภาคธุรกิจฟื้นตัวกลับมาโดยเร็ว เช่นเดียวกับกระทรวงแรงงาน ที่ได้มีมาตรการเยียวยาลูกจ้างจากผลกระทบโควิด-19 ทั้งการตรวจโควิด-19 เชิงรุกเพื่อนำผู้ที่ติดเชื้อเข้าสู่การรักษา การฉีดวัคซีนผู้ประกันตนมาตรา 33 การดูแลช่วยเหลือลูกจ้างจากการปิดแคมป์คนงานจากเหตุสุดวิสัยโดยจ่ายค่าจ้าง 50 เปอร์เซ็นต์เป็นเวลา 1 เดือนในพื้นที่ 6 จังหวัดสีแดงเข้มตามประกาศ ศบค. ส่งเสริมการจ้างงาน และ Up skill/Re skill แรงงานให้มีทักษะที่สูงขึ้นตามความต้องการของผู้ประกอบการ เป็นต้น

“จากข้อมูลของสำนักงานประกันสังคม ในปัจจุบัน พบว่า มีธุรกิจเอสเอ็มอีจำนวน 439,000 ราย มีลูกจ้างเกือบ 10 ล้านคน ซึ่งเป็นกำลังแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศ และธุรกิจเอสเอ็มอีจะสร้างรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ประเทศเป็นจำนวนมาก ซึ่งการหารือระหว่างภาครัฐและเอกชนในวันนี้เป็นการสนับสนุนความร่วมมือเพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้” นายสุชาติ กล่าวในท้ายสุด