รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564

ประเทศไทย วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 6,087 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 270,921 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 3,905 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 207 ราย

– เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 11 ราย

– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,964 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 74,381 ราย)

เสียชีวิตรวม 2,141 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 61 ราย) รักษาหายป่วยแล้ว 214,340 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 3,638 ราย) รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 54,440 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 5,869 ราย มีรายละเอียดดังนี้ จากกรุงเทพฯ(2,267) ปริมณฑล (1,503) จังหวัดอื่น ๆ (2,099)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 11 รายและเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่ชลบุรี(1) ตาก(1) กรุงเทพฯ(2) สระแก้ว(6) และ จันทบุรี(1) มีรายละเอียดดังนี้

– จากประเทศกัมพูชา 8 ราย

– จากประเทศเมียนมา 1 ราย

– จากประเทศรัสเซีย 1 ราย

– จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย

สถานการณ์โลกในวันนี้

– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 183.4 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.9 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.17 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 167.9 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.53)

– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 16,949 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 620,645 ราย

– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 30.4 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 43,360 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 29.5 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 96.9

– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 70 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 87 ของโลก

สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 159,347 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,233 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,347 ราย

– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 758,967 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 6,988 ราย

– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 51,384 รายมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 628 ราย

– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,144 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 155 ราย

– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 713 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 81 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม