“อนุทิน” ยืนยันทุกฝ่ายร่วมดูแลแรงงานที่เดินทางกลับภูมิลำเนาเต็มที่

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ยืนยันทุกฝ่ายทำงานอย่างเต็มที่มอบนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดดูแลผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนา พร้อมเตรียมทรัพยากร บุคลากร ยาเวชภัณฑ์

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ที่ศูนย์รับวัคซีนโควิด 19 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จ.ปทุมธานี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัคร โดยมี ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และคณะให้การต้อนรับ

นายอนุทิน กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล ยังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข บุคลากรด่านหน้าทุกฝ่าย ได้ร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มที่ ทั้งการทำงานเชิงรุกในพื้นที่ที่มีการระบาด เพิ่มจำนวนเตียงในโรงพยาบาลสนาม/เตียงไอซียู และมาตรการ Home Isolation ให้ผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวมีอาการน้อยหรือไม่มีอาการให้รักษาตัวที่บ้าน โดยมีแพทย์ดูแลใกล้ชิด สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัดให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดดูแลแรงงานและผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนา พร้อมเตรียมทรัพยากร บุคลากร ยา เวชภัณฑ์ อย่างเต็มที่ ส่วนการกระจายวัคซีนไปยังพื้นที่ต่างๆ พร้อมจัดหาเพิ่มตลอดเวลา ทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน อ้างอิงจากคำแนะนำของคณะกรรมการวิชาการที่มีมาตรฐานตามหลักวิชาการ

นายอนุทินกล่าวต่อว่า สำหรับการตรวจเยี่ยมในวันนี้พบมีความพร้อม ทุกขั้นตอนได้มาตรฐาน มีบุคลากรในสังกัดมาปฏิบัติงาน อาทิ จากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ เป็นต้น รองรับการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านระบบ “หมอพร้อม” และช่องทางของโรงพยาบาล ได้ถึงวันละ 3,000 คน ช่วยแบ่งเบาภาระของกระทรวงสาธารณสุข และจ.ปทุมธานี โดยฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข บุคลากรด่านหน้า บุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะเร่งฉีดในกลุ่มผู้สูงอายุ และ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ลดความรุนแรงของโรคและลดสูญเสีย เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ขณะนี้ฉีดไปแล้วกว่า 42,500 ราย นอกจากนี้ในส่วนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติได้ปรับพื้นที่อาคารกิตติวัฒนา ชั้น 3 เพื่อเพิ่มเตียงไอซียูสำหรับผู้ป่วยกลุ่มสีแดง อีก 32 เตียง ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมสถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ เตรียมเปิดรับผู้ป่วยในสัปดาห์หน้า

*********************** 2 กรกฎาคม 2564