กสม. หารือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประสานการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) โดย นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วย นายสุชาติ เศรษฐมาลินี นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช และนายวสันต์ ภัยหลีกลี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าหารือร่วมกับ พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ และพล.ต.อ. ปิยะ อุทาโย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เพื่อหารือความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานและเพื่อประสานการคุ้มครองเรื่องสิทธิในกระบวนการยุติธรรม

นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ว่า ที่ผ่านมา กสม. พบเรื่องร้องเรียนซึ่งผู้ร้องกล่าวอ้างว่าถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรมจำนวนมาก โดยเฉพาะในชั้นพนักงานสอบสวนซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) โดยตรง ซึ่ง กสม. มีประเด็นห่วงใย เช่น ปัญหาความล่าช้าในการสอบสวนคดีของผู้ต้องขังที่มีคดีอายัดตัว ทำให้ผู้ต้องหาเสียสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่พึงได้รับตามกฎหมาย

นอกจากนี้ กสม. ยังได้หารือกับ สตช. ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน รวมทั้งวางแนวทางประสานความร่วมมือในการยกระดับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

“กสม. ขอขอบคุณ สตช. ที่เห็นความสำคัญ และพร้อมให้การสนับสนุนและร่วมมือกับ กสม. อย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมต่อไป” ประธาน กสม. กล่าว

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
2 กรกฎาคม 2564