ฝนหลวงภาคใต้ ลงสำรวจพื้นที่การเกษตรประสบภาวะฝนทิ้งช่วงในจ.ราชบุรี พร้อมเร่งทำฝนช่วยเหลือต่อเนื่อง

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมกับกองทัพอากาศและกองทัพบก ปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน โดยมี 2 ภารกิจหลัก ได้แก่ การช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบปัญหาภาวะฝนทิ้งช่วง และการเติมน้ำให้กับเขื่อนและอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำต่าง ๆ ที่มีปริมาณน้ำน้อยในขณะนี้ ขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ ได้มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ ลงสำรวจพื้นที่การเกษตร ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ร่วมประชุมรับทราบปัญหาในพื้นที่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง โดยมีนายสมบัติ เทพรส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง ผู้นำชุมชน ผู้แทนของนายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี เขต 4 และเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมประชุม

โดยจากการลงสำรวจพื้นที่ดังกล่าว พบว่า พื้นที่ตำบลเขาขลุง มีจำนวน 18 หมู่บ้าน ที่ประสบปัญหาภาวะฝนทิ้งช่วง และไม่มีฝนตกมาเป็นเวลานาน ทำให้ไม่มีน้ำเพียงพอต่อการทำการเกษตร ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทานต้องรอน้ำฝนเพื่อทำการเกษตร ด้านลักษณะพื้นที่ของตำบลเขาขลุงมีการแบ่งเป็นฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกโดยมีคลองเป็นตัวแบ่ง พื้นที่ขาดแคลนน้ำส่วนมากจะอยู่ฝั่งตะวันตก ซึ่งอยู่ห่างจากคลองและรอน้ำฝนเพียงอย่างเดียว ส่วนฝั่งตะวันออก พบว่า น้ำในลำคลองขณะนี้เริ่มมีปริมาณน้อย พืชที่เพาะปลูกส่วนใหญ่ ได้แก่ อ้อย ซึ่งเป็นอ้อยปลูกใหม่และอ้อยตอ อยู่ในระยะเติบโต และกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำส่งผลให้ใบเริ่มเหลืองและแห้งตายบางส่วน มีลักษณะแคระแกร็นและโตช้ากว่าปกติ และขณะเดียวกัน มันสำปะหลัง ได้เกิดการระบาดของแมลงไรแดง ทำให้ใบมันสำปะหลังไหม้ ซึ่งถ้ามีฝนตกลงมาก็จะสามารถช่วยลดการระบาดของแมลงไรแดงได้ อย่างไรก็ตาม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และเร่งวางแผนปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

สำหรับผลการปฏิบัติการฝนหลวงเมื่อวานนี้ ได้ขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงจำนวน 12 หน่วยปฏิบัติการทำให้มีฝนตกบริเวณพื้นที่การเกษตรบางส่วนของ จ.เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน ชัยนาท อุทัยธานี นครสวรรค์ สุพรรณบุรี เพชรบูรณ์ กาญจนบุรี ขอนแก่น หนองบัวลำภู อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ราชบุรี สุราษฎร์ธานี พัทลุง เพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อน จำนวน 4 แห่ง และอ่างเก็บน้ำ จำนวน 5 แห่ง

นายสุรสีห์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในส่วนของการติดตามสภาพอากาศเพื่อวางแผนการปฏิบัติการฝนหลวงในช่วงเช้าวันนี้ผลการตรวจสภาพอากาศจากสถานีเรดาร์ฝนหลวงทั่วประเทศ พบว่า มีบริเวณพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก เข้าเงื่อนไขการปฏิบัติการฝนหลวง ในเช้าวันนี้จึงมีการวางแผนขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 4 หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จังหวัดกาญจนบุรี ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร จ.กาญจนบุรี หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จังหวัดขอนแก่น ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร จ.ขอนแก่น ชัยภูมิ และหนองบัวลำภู หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จังหวัดอุบลราชธานี ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร จ.ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จังหวัดสระแก้ว ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร จ.ฉะเชิงเทรา และชลบุรี

อย่างไรก็ตาม สำหรับ 9 หน่วยปฏิบัติการ จะติดตามสภาพอากาศตลอดทั้งวันหากสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงและเข้าเงื่อนไขการปฏิบัติการฝนหลวง จะขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่เป้าหมายทันที ทั้งนี้ พี่น้องเกษตรกรและประชาชน สามารถขอรับบริการฝนหลวงและติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ที่ช่องทาง Facebook กรมฝนหลวงและการบินเกษตร Twitter Instagram Line Official Account : @drraa_pr และหมายเลขโทรศัพท์ 02-109-5100

*************************
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 2 กรกฎาคม 2564