อพวช. มอบถุง “อพวช. ห่วงใย ใส่ใจด้วยรัก” แก่ ปชช. ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 /องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) นำโดย ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้าง อพวช. มอบถุง “อพวช. ห่วงใย ใส่ใจด้วยรัก” ซึ่งมีบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ ฟรี หน้ากากอนามัย และสเปรย์แอลกอฮอล์ มอบให้แก่ประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ ศูนย์รับวัคซีนโควิด-19 อาคารยิมเนเซียม 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต