THAC มอบรางวัลผู้ชนะ National Mediation Competition 2021

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา สถาบันอนุญาโตตุลาการ THAC นำโดย นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ มอบโล่และเงินรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขันการประนอมข้อพิพาทเชิงพาณิชย์ ครั้งที่ 3 ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ อาคารภิรัช ทาวเวอร์ ชั้น 26 (เอ็มควอเทียร์)

การแข่งขัน THAC National Mediation Competition 2021 หรือ การแข่งขันการประนอมข้อพิพาทเชิงพาณิชย์ ทางสถาบันอนุญาโตตุลาการจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 โดยปีนี้พิเศษกว่าทุกปีที่ผ่านมา เพราะได้มีการเพิ่มการแข่งขันการเจรจาต่อรองเพิ่มซึ่งเป็นหนึ่งทักษะของการประนอมข้อพิพาท เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะและสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับผู้เข้าแข่งขันด้วย

จากการแข่งขันระหว่างวันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2564 ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ THAC ที่ผ่านมา ได้ผู้ชนะรับรางวัลทั้งหมด 6 ทีมได้แก่ ประเภททีมผู้ประนอม รางวัลชนะเลิศ ทีม KU Compromise รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่และเหรียญรางวัล รางวัลรองชนะเลิศ ทีม Mego รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัล รางวัลชมเชย ทีม สหภาพแรงงาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ทีม Mama Consulting รับเงินรางวัล 3,000 บาท ประเภททีมเจรจา รางวัลชนะเลิศ ทีม of Mice and Men รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่และเหรียญรางวัล รางวัลรองชนะเลิศ ทีม LawVeen รับเงินรางวัล 10,000 บาท รางวัลชมเชย ทีม ทนายสาวเจ้าเสน่ห์ และ ทีม FORWARD รับเงินรางวัล 3,000 บาท ซึ่งน้องๆทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรในการเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ด้วย