รมช. นิพนธ์ นำ กปน. จัดโครงการ ตู้ กปน. เติมสุข ปลุกกำลังใจ ร่วมต้านภัย COVID-19 มอบอาหารกึ่งสำเร็จรูปพร้อมน้ำดื่มบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ณ สำนักงานประปาสาขาทั้ง 18 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 นี้

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบต่อการดำรงชีวิตเป็นวงกว้าง จึงได้มอบหมายให้การประปานครหลวง (กปน.) จัดโครงการ ตู้ กปน. เติมสุข ปลุกกำลังใจ ร่วมต้านภัย COVID-19เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายบรรเทาความเดือดร้อนและส่งต่อกำลังใจให้พี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ  เพราะนอกจากการดูแลคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนด้วยน้ำประปาสะอาดปลอดภัยแล้ว การดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนและสังคม ก็เป็นภาระหน้าที่สำคัญของ กปน. ตามนโยบายบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของกระทรวงมหาดไทย เช่นกัน

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ประธานกรรมการ กปน. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปน. ได้จัดอาหารกึ่งสำเร็จรูปและน้ำดื่มปาป้า ให้บริการฟรี ที่ตู้ กปน. เติมสุข ซึ่งจะตั้งอยู่ที่สำนักงานประปาสาขาทั้ง 18 แห่ง ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม จนถึงเดือนกันยายน 2564 เพื่อช่วยเติมความสุข เติมกำลังใจให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 อีกทั้งเปิดโอกาสให้พนักงาน กปน. และประชาชนทั่วไป ที่ต้องการร่วมแบ่งปันสิ่งของ อาหารแห้ง หรือน้ำดื่ม ก็สามารถนำมาไว้ที่ ตู้เติมสุข กปน. เช่นกัน เพื่อส่งต่อความห่วงใย ช่วยให้ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการ กปน. ได้เปิดเผยต่อไปว่า ตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 กปน. ได้มีมาตรการช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน อาทิ ในปี 2563 มีมาตรการใช้น้ำประปาฟรี 10 คิวแรก และลดค่าน้ำ 20% เป็นระยะเวลา 3 เดือน, มาตรการผ่อนชำระค่าน้ำสำหรับผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม, มาตรการคืนเงินประกันการใช้น้ำ และในปี 2564 กปน. มอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ด้วยส่วนลด 10% ค่าติดตั้งประปาใหม่ เป็นระยะเวลา 2 เดือน, มาตรการลดค่าน้ำ 10 % บ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก เป็นระยะเวลา 2 เดือน, การมอบเงินให้ ร.พ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสมทบทุนสร้างหอผู้ป่วยไอซียูความดันลบ, อีกทั้ง มอบน้ำดื่มปาป้ารวมแล้วกว่า 100,000 ขวดสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และพี่น้องประชาชนผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน ที่โรงพยาบาลและศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19  ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ด้วย

**********************************

กองบริหารงานข่าว ฝ่ายสื่อสารองค์กร โทรศัพท์ 0 2504 0123 ต่อ 1111, 2536 โทรสาร 0 2500 2579