สธ.ขอบคุณแพทย์เชี่ยวชาญ 4 สาขาในภูมิภาค ร่วมปฏิบัติภารกิจดูแลผู้ป่วยโควิดในไอซียู

กระทรวงสาธารณสุขประชุมชี้แจงอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 4 สาขา จำนวน 144 คน พร้อมขอบคุณที่เสียสละช่วยปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยโควิดไอซียูในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีการระบาดจำนวนมาก ก่อนจะกลับไปทำงานต้นสังกัด

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจบใหม่ 4 สาขา ได้แก่ อายุรแพทย์ทั่วไป อายุรแพทย์โรคปอด อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ และแพทย์เวชบำบัดวิกฤต จำนวน 144 คน เพื่อสนับสนุนภารกิจการดูแลผู้ป่วยโควิด 19

นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สถานการณ์วันนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด 19 มากกว่า 5 พันราย เสียชีวิตมากกว่า 50 ราย เตียงไอซียูมีความตึงตัว ใน4โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลวชิรพยาบาล และโรงพยาบาลพลังแผ่นดิน โดยโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะมีการเปิดเตียงไอซียูเพิ่ม และต้องการแพทย์ พยาบาล มาปฏิบัติงาน กระทรวงสาธารณสุขจึงจัดบุคลากรทางการแพทย์มาสนับสนุน โดยวันนี้ได้ประชุมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 4 สาขาที่เพิ่งจบใหม่เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และเป็นสายหลักที่ทำงานในห้องไอซียูได้ เพื่อชี้แจงสถานการณ์และขอความร่วมมือปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยโควิด 19 โดยให้แพทย์ที่มีต้นสังกัดจากเขตสุขภาพที่ 4 , 5 , 6 และ 12 ซึ่งมีการระบาดจำนวนมากกลับไปปฏิบัติงานในพื้นที่ ส่วนแพทย์จากเขตสุขภาพอื่นจำนวน 69 คนให้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทั้ง 4 แห่งที่มีการเปิดเตียงไอซียู และโรงพยาบาลบุษราคัม เพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด 19 พื้นที่ กทม.และปริมณฑลเป็นเวลา 1 เดือน โดยจะประเมินสถานการณ์อีกครั้ง

นายแพทย์สุระกล่าวต่อว่า สำหรับแพทย์ที่ต้องปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 4 แห่ง จะสามารถเบิกค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามเกณฑ์การปฏิบัติราชการ การทำงานจะขึ้นเวรเป็นผลัด ผลัดละ 8 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 5 วัน ขึ้นกับสถานการณ์ของพื้นที่ ส่วนพยาบาลไอซียูมีการระดมจากจังหวัดต่าง ๆ โดยทางเขตสุขภาพจะรวบรวมจำนวนและจัดส่งพยาบาลมาปฏิบัติงานตามความต้องการของเตียงไอซียู

“วันนี้ถือเป็นวันสำคัญและเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การทำงาน ในการรวมพลอัศวินเสื้อกาวน์มือดีของกระทรวงมาช่วยปฏิบัติงานในภารกิจเร่งด่วน และให้ข้อมูลข้อเท็จจริง ให้เห็นปัญหาร่วมกันว่าอยู่ในภาวะวิกฤตและทุกคนมาปฏิบัติงานด้วยความสมัครใจ ต้องร่วมมือช่วยเหลือคนไข้ตอนนี้ เพื่อควบคุมการระบาดใน กทม.จะได้ไม่ระบาดไปต่างจังหวัด” นายแพทย์สุระกล่าว

ด้านนายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขอขอบคุณแพทย์ที่ให้ความร่วมมือช่วยกันดูแลผู้ป่วยโควิด ขอให้ดูแลผู้ป่วยให้ดีที่สุด ขณะนี้ถือเป็นสงครามโรคที่ทั่วโลกกำลังต่อสู้กันอยู่ ทุกคนถือเป็นกำลังสำคัญ โดยขอให้ยึดหลักดูแลทุกคนในแผ่นดินไทยโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง