‘ก.แรงงาน’ มอบเครื่องบริโภคแก่ ‘แคมป์คนงานก่อสร้าง 14 บริษัท’

วันที่ 1 ก.ค. 64 เวลา 13.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางสาวบุปผา เรืองสุด ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน นำของบริจาคจาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือ แสงทอง-อัครา บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด และ บริษัท ที เทค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ซึ่งประกอบด้วย ปลากระป๋อง 13,500 กระป๋อง ไข่ไก่ 29,250 ฟอง ข้าวสาร 44 กระสอบ และน้ำดื่ม 290 แพ็ค ไปมอบให้กับแคมป์คนงานก่อสร้างของบริษัท เสาเอกเด็คโคบิลด์ จำกัด บริษัท ช.รุ่งเลิศ กรุ๊ป จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมชัยสถาปัตย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินตนา ขนส่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญทูลกิจ การก่อสร้าง บริษัท นุชและณัฐ การก่อสร้าง จำกัด บริษัท เอสเอสเคดี การก่อสร้าง จำกัด บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด บริษัท กานดาพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัท 7 มกรา จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด BPF เอ็นจิเนียริ่ง บริษัท เค.อาร์.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด และ กลุ่มในเครือบริษัท อัครบ้านและที่ดิน ณ สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

+++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
1 กรกฎาคม 2564