การรถไฟฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงการส่งมอบงานถนนเลียบทางรถไฟ (Local Road) ให้กรมทางหลวงชนบทเป็นผู้ดูแลบำรุงรักษา เพื่อให้ประชาชนผู้สัญจรได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้บริการ

นายนิรุฒ มณีพันธุ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย และนายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการส่งมอบและรับมอบงานถนนเลียบทางรถไฟ (Local Road) ตั้งแต่ถนนประชาชื่นถึงถนนกาญจนาภิเษก และระบบไฟฟ้าแสงสว่างรวมทั้งทรัพย์สินที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่ ให้แก่กรมทางหลวงชนบทเป็นผู้ดูแลงานบำรุงรักษา เพื่อให้ประชาชนผู้สัญจรได้รับความสะดวก และความปลอดภัยในการใช้บริการ

นายนิรุฒ มณีพันธุ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การลงนามบันทึกความร่วมมือครั้งนี้ การรถไฟฯ ได้มีการส่งมอบพื้นที่ถนนเลียบทางรถไฟ ตั้งแต่ถนนประชาชื่นถึงถนนกาญจนาภิเษกให้กรมทางหลวงชนบท ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ เป็นผู้ดูแลปรับปรุง บำรุงรักษาสภาพถนน เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ได้รับความสะดวก ปลอดภัย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม อีกทั้งการรถไฟฯ ยังได้ประสานกับการไฟฟ้านครหลวง เพื่อขอเชื่อมระบบไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าสาธารณะอีกด้วย

ทั้งนี้ ในรายละเอียดบันทึกข้อตกลงดังกล่าว การรถไฟฯ ได้ส่งมอบทางเท้า ท่อระบายน้ำ ป้าย เครื่องหมายจราจร ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ทรัพย์สินและสิ่งก่อสร้าง ให้กรมทางหลวงชนบทเป็นผู้ดำเนินการดูแลบำรุงรักษา ครอบคลุมทั้งในด้านการติดตั้งเครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟจราจร อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย การจัดระบบการระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ตลอดจนการจัดการจราจร ปลูกต้นไม้ และจัดทำสวนหย่อม โดยการรถไฟฯ ยังคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในพื้นที่อยู่เช่นเดิม

ท้ายนี้ การรถไฟฯ คาดหวังว่าการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างทั้ง 2 หน่วยงานครั้งนี้ จะช่วยยกระดับการให้บริการพื้นที่ถนนเลียบทางรถไฟให้มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้รถใช้ถนนยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการรถไฟฯ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการที่ดีที่สุดเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยตลอดไป

https://www.facebook.com/129946050353608/posts/4740660905948743/?d=n