รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564

ประเทศไทย วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 5,533 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 264,834 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 3,788 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 44 ราย

– เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 12 ราย

– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,689 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 72,417 ราย)

เสียชีวิตรวม 2,080 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 57 ราย) รักษาหายป่วยแล้ว 210,702 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 3,223 ราย) รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 52,052 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 5,477 ราย มีรายละเอียดดังนี้ จากกรุงเทพฯ(1,960) ปริมณฑล (1,509) จังหวัดอื่น ๆ (2,008)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 12 รายและเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่ชลบุรี(3) ตาก(2) สระแก้ว(2) และ จันทบุรี(5) มีรายละเอียดดังนี้

– จากประเทศกัมพูชา 9 ราย

– จากประเทศเมียนมา 2 ราย

– จากประเทศมัลดีฟส์ 1 ราย

สถานการณ์โลกในวันนี้

– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 182.9 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.9 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.17 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 167.5 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.57)

– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14,197 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 620,249 ราย

– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 30.4 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 48,878 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 29.4 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 96.8

– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 72 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 88 ของโลก

สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 157,277 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,050 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,334 ราย

– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 751,979 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 6,276 ราย

– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 50,385 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 602 ราย

– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,121 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 132 ราย

– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 450 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 81 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม