การรถไฟฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตลอดเดือนกรกฎาคม เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรถไฟฯ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 และแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร

ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ดังกล่าวว่า การรถไฟฯ จะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการรวบรวมเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ สเปรย์แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ยา และสิ่งของที่จำเป็นจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน เพื่อนำไปส่งมอบต่อแก่ประชาชน ชุมชน ตลอดจนพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ล่าสุด เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. บริษัท สยามเฮลท์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก Dentiste จำนวน 1,000 ชุด และ Smooth & Dentiste’Premium Travel Kit จำนวน 300 ชุด คุณอัครเรศ สุขตลอดชีพ ประธานกรรมการบริหารเครือสุภาภรณ์ มอบเครื่องอุปโภค 500 ชุด ให้แก่การรถไฟฯ บริเวณตึกบัญชาการ การรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปส่งมอบต่อให้ประชาชน และชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนอีกด้วย

ท้ายนี้ การรถไฟฯ ยืนยันว่าพร้อมดำเนินกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม เพื่อเป็นสื่อกลางในการรวบรวมเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น นำไปส่งมอบต่อให้แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อน และพร้อมส่งกำลังใจให้ประชาชนคนไทยก้าวผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน

Facebook : https://www.facebook.com/129946050353608/posts/4740379315976902/

Instagram : https://www.instagram.com/p/CQxw7lwgr9n/?utm_medium=copy_link

Twitter : https://twitter.com/PR_SRT/status/1410520500447584260?s=20