ม่วนซื่น ทูต สปป.ลาว พบ ”จุรินทร์” ถกเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน ลุยเปิดอีก 7 ด่านหลังโควิด

วันที่ 1  กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ภายหลังเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนายแสง สุขะทิวง(H.E. Mr. Seng Soukhathivong) เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ณ ห้องประชุมชั้น 11 สำนักงานปลัด กระทรวงพาณิชย์

นายจุรินทร์ กล่าวว่า วันนี้ตนได้เชิญท่านเอกอัครราชทูต สปป.ลาวประจำประเทศไทยมาหารือในเรื่องการเตรียมการเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันของสองประเทศ ซึ่งตัวเลขการค้าปีที่แล้วระหว่างไทยกับ สปป.ลาว ตกรวมกัน 197,429 ล้านบาทหรือ 6,334 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นการค้าชายแดน 96.15% แต่เป้าของทั้งสองประเทศในปี 64 จะทำมูลค่าการค้าระหว่างกันให้ได้ถึง 11,000 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่ปีที่แล้วทำได้ 6,300 ล้านเหรียญสหรัฐ ยังห่างเป้าและด้วยการค้าระหว่าง 2 ประเทศเป็นการค้าชายแดนถึง 96.15% โดยการค้า 5 เดือนแรกระหว่างไทยกับ สปป.ลาวในปีนี้ มีมูลค่าคิด 93,605 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 23.6% โดยไทยส่งออกไป สปป.ลาว 53,773 ล้านบาท ตัวเลขส่งออกเพิ่มขึ้น 23.53% นำเข้าจาก สปป.ลาว 5 เดือนของปีนี้ 40,832 ล้านบาท ประเทศไทยได้ดุลอยู่ 11,940 ล้านบาท
ตนจึงได้เรียนหารือกับท่านทูตในวันนี้ว่าเราก็อยากเห็นการเปิดด่านไทย-ลาว เกิดขึ้นโดยเร็วเท่าที่ทำได้ภายใต้เงื่อนไขข้อจำกัดโควิดเนื่องจากว่าเรามีจุดผ่านแดน ระหว่างกันอยู่ 49 จุด ขณะนี้เปิดดำเนินการอยู่เพียง 14 จุด ถ้ามีจุดผ่านแดนที่จะเปิดเพิ่มได้ก็ขอความกรุณา สปป.ลาวได้พิจารณาร่วมกับประเทศไทยด้วย โดยจุดผ่านแดนที่เป็นเป้าหมายสำคัญในช่วงเวลาอันใกล้ มีอยู่ด้วยกัน 7 จุดผ่านแดน ประกอบด้วย

1.จุดผ่านแดนถาวรปากแซงที่จังหวัดอุบล

2.จุดผ่านแดนถาวรเชียงคานที่จังหวัดเลย

3.จุดผ่านแดนถาวรท่าเรือหนองคาย

4.จุดผ่านแดนถาวรท่าเทียบเรือเทศบาลนครพนม

5.จุดผ่านแดนถาวรท่าเทียบเรือจังหวัดมุกดาหาร

6.จุดผ่อนปรนการค้าบ้านแจมป๋องที่จังหวัดเชียงราย

7.จุดผ่อนปรนการค้าบ้านหม้อจังหวัดหนองคาย

โดยวันที่ 9-11 กรกฎาคมนี้ ตนจะเดินทางไปที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อที่จะไปดูด่านสำคัญที่ภาคเอกชนเรียกร้องอยากเปิดให้มีการค้าระหว่างกันด้วยเร็วภายใต้ข้อจำกัดโควิดคือที่ด่านบ้านปากแซง นาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

นอกจากนั้นตนขอให้ท่านทูตได้ช่วยประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้าของไทยในสปป.ลาวในช่วงครึ่งปีหลัง 3 งานคือ

1.งานแสดงสินค้า Mini Thailand Week 2021 ที่ตลาดคำม่วน เมืองท่าแขก ระหว่างวันที่ 21-25 กรกฎาคม ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่สินค้าอุปโภคบริโภค

2.ประเทศไทยผู้ประกอบการสินค้าไทยจะร่วมกับซุปเปอร์มาร์เก็ตริมปิงฝั่ง สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 27- 29 สิงหาคม

3. งาน Thai Seafood Festival ที่เวียงจันทร์เซ็นเตอร์ นครหลวงเวียงจันทน์ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน  เพื่อส่งเสริมการบริโภคอาหารทะเลให้ผู้บริโภคชาว สปป.ลาวได้มั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของซีฟู้ดจากประเทศไทย

ประเด็นที่ท่านทูต สปป.ลาว ได้หยิบยกขึ้นมาประเด็นสำคัญ คืออยากให้ประเทศไทยช่วยสนับสนุนการนำเข้าสินค้าเกษตรของฝั่งลาว ทั้งน้ำตาลทราย เมล็ดกาแฟหรือว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งตนแจ้งให้ทราบว่าประเทศไทยไม่ได้จำกัดในเรื่องของปริมาณการนำเข้าเพียงแต่ว่ารายละเอียดอื่นขอให้ระดับเจ้าหน้าที่ได้เจรจากันต่อไป
อีกเรื่องคือกรณีที่ประเทศไทยกับ สปป.ลาวสามารถร่วมมือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการผลิตการแปรรูปและการตลาดร่วมกันในสินค้าที่เกี่ยวข้องกับศิลปะหัตถกรรมหรือ OTOP ของ 2 ประเทศ ซึ่งตนได้มอบให้ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์ประสานงานกับกระทรวงการค้าของ สปป.ลาว

และท่านทูตอยากเห็นการปลูกพืชเกษตรโดยเฉพาะพืชเกษตรอายุสั้นบริเวณแนวชายแดนที่อาจซ้ำซ้อนกับประเทศไทยว่าควรหารือร่วมกันเพื่อหลีกเลี่ยงผลผลิตล้นตลาด ตนจะดำเนินการแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยเจ้าของเรื่องที่มีคณะกรรมการเจรจาการค้าภายใต้การดูแลของกระทรวงมหาดไทยระหว่างพื้นที่ชายแดนที่ติดต่อกัน ให้หารือร่วมกันว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร เช่น การกำหนดแผนการปลูกร่วมกันบริเวณแนวชายแดน การเตรียมการแปรรูปหรือการทำการตลาดร่วมกันต่อไปในอนาคต

โดยมีผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ประกอบด้วยนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เข้าร่วมด้วย