อำเภอบางปะอิน ส่งทีมตรวจเยี่ยมและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือให้แก่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (ผู้ถูกกักตัว) ตำบลเชียงรากน้อยโซนคลองเปรม จำนวน 32 ราย

วันที่ 30 มิ.ย.2564 ทีมเฝ้าระวังการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (ผู้ถูกกักตัว) ตำบลเชียงรากน้อยโซนคลองเปรม จำนวน 32 ราย นำโดย นายสรรชัย ตั้งตระกูลเจริญ กำนันตำบลเชียงรากน้อย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และ สารวัตรกำนัน โดยมอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อใช้ในช่วงกักตัว

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ http://pr.prd.go.th/ayutthaya