สสค.อยุธยา ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานภายใต้หลักแนวคิด “เข้าถึง พึ่งได้ ร่วมแก้ไขปัญหาแรงงาน” ก่อนส่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์เป็นผู้ชี้ขาด

วันที่ 30 มิ.ย.64 เวลา 14.00 น. นายชัยวัฒน์ อางคาสัย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายไพโรจน์ จันทร์กุญชร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวปิยาภรณ์ พรหมทัต นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยกรณีร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยระหว่างบริษัทมิซูโน พลาสติก จำกัด กับสหภาพแรงงานมิซูโน พลาสติก ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปรากฏผลการเจรจาทั้ง 5 ข้อ ทั้งสองฝ่ายตกลงกันไม่ได้ พนักงานประนอมฯ จึงส่งข้อพิพาทแรงงานดังกล่าวให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์เป็นผู้ชี้ขาดต่อไป

พนักงานประนอมฯ เสนอให้ผู้แทนทั้งสองฝ่ายใช้หลักแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในการร่วมปรึกษาหารือ เพื่อเสริมสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีต่อไป

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ http://pr.prd.go.th/ayutthaya