“เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์พระนครศรีอยุธยาระดมกำลังตรวจค้นหาโรค ลัมปี สกิน ในพื้นที่”

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ภายใต้การอำนวยการของผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมาย จนท.สนง ปศุสัตว์อำเภอนครหลวง ลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำเรื่องโรคลัมปิ สกิน ให้แก่ เกษตรกรที่เลี้ยง โค กระบือ ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านชุ้ง ให้ทราบถึงแนวทางในการป้องกัน และปฏิบัติ เกี่ยวกับโรคนี้ พร้อมทั้ง มอบยาฆ่าเชื้อในโรงเรือนและ ยาฆ่าแมลงไซเปอร์เมททริน พร้อมแนะนำวิธีใช้ เพื่อฉีดพ่นที่คอกสัตว์ของเกษตรกรต่อไป

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ http://pr.prd.go.th/ayutthaya