คณะกรรมการโรคติดต่ออยุธยา สั่งปิดตลาดใหญ่วังน้อย 7 วัน เพื่อตรวจค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยง หลังตรวจเชิงรุกพบผู้ติดเชื้อในตลาดแล้ว 108 ราย เตรียมตั้ง รพ.สนามรองรับภายใน 48 ชั่วโมง

วันที่ 30 มิถุนายน 64 ที่ ห้องประชุมมหาธาตุ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย นายแพทย์พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการโรคติดต่อฯ นายอำเภอวังน้อย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังน้อย สาธารณสุขอำเภอวังน้อย ตัวแทนนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลำตาเสา และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมด่วน แบบผสมผสานผ่านระบบ Zoom Meeting

เพื่อหามาตรการเร่งด่วนควบคุมพื้นที่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คลัสเตอร์ ตลาดใหญ่วังน้อย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา หลังผลการตรวจเชิงรุกของตลาดใหญ่วังน้อย เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 64 จำนวน 473 ราย พบผู้ติดเชื้อ จำนวน 108 ราย

โดยที่ประชุมได้รายงานสาเหตุจากแม่ค้าขายผัก อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ติดโควิด-19 ซึ่งมาขายของอยู่ภายในตลาดแห่งนี้ จึงทำการปิดตลาดตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน และทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในตลาดทันที โดยเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ที่ผ่าน จังหวัดได้ส่งทีมทำการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า และประชาชนที่มาใช้บริการในตลาดแล้ว จำนวน 473 ราย ผลตรวจพบผู้ติดเชื้อ จำนวน 108 ราย

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 คณะกรรมการฯ จึงมีมติสั่งปิดตลาดใหญ่วังน้อยชั่วคราวเป็นเวลา 7 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 7 กรกฎาคม 64 เพื่อให้ผู้รับผิดชอบตลาดเสนอแผน มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อนจะทำการเปิดตลาด พร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ที่อาคารอเนกประสงค์ของเทศบาลเมืองลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ขนาด 100 เตียง เพื่อนำผู้ป่วยที่ไม่มีอาการรุนแรงเข้ามารักษาสังเกตอาการ ส่วนผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง ได้ส่งรักษาในโรงพยาบาล

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือหลังพบ คลัสเตอร์ โรงงานผลิตไม้พาเลท ในพื้นที่ อ.วังน้อย เมื่อตรวจพบผู้ติดเชื้อ จำนวน 23 ราย เป็นแรงงานต่างด้าว ทางโรงงานจึงได้ทำปิดโรงงานตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 64 โดยให้พนักงานทั้งหมด จำนวน 215 คน หยุดงานกักตัว ทั้งนี้ สาธารณสุขจังหวัดฯ ได้ติดต่อขอสนับสนุนรถตรวจเก็บตัวอย่างชีวนิภัย สำหรับตรวจเชิงรุกแรงงานต่างด้าวทั้งหมด เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ส่วนผู้ติดเชื้อที่พบได้ส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลบุษราคัม

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ http://pr.prd.go.th/ayutthaya