AI Mask นวัตกรรม วิเคราะห์และรายงานการใช้หน้ากากอนามัย แบบ real time

Featured Video Play Icon

AI Mask นวัตกรรม วิเคราะห์และรายงานการใช้หน้ากากอนามัย แบบ real time

#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ