ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 600 มิลลิเมตร เพื่อซ่อมท่อประธาน บริเวณสหยูเนี่ยน ถนนสุขุมวิท ในคืนวันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ถนนเทพารักษ์ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกศรีเทพา ถึงซอยวัดหลวงพ่อโต
  • ถนนตำหรุ-บางพลี ถนนแพรกษา
  • ถนนกิ่งแก้ว ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกบางนา ถึงคลองสําโรง
  • ถนนบางนา-ตราด ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่คลองบางแก้วใหญ่ ถึงคลองบางฝาง
  • ถนนหนามแดง ซอยวัดหลวงพ่อโต ซอยมหาชัย
  • ถนนศรีนครินทร์ ถนนบัวนครินทร์

การประปานครหลวง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

การประปานครหลวง